Apollo (Lord Rapter) vs Kajoq (Hsien-Ko)

Apollo
Lord Rapter
Player
Character
Kajoq
Hsien-Ko