Aris (Voldo) vs DevilX (Yoshimitsu)

Aris
Voldo
Player
Character
DevilX
Yoshimitsu