Binchang (Heihachi) vs JDCR (Armor King)

Binchang
Heihachi
Player
Character
JDCR
Armor King