Chikyuu Sodom (V-Sodom) vs Alex Valle (V-Ryu)

Chikyuu Sodom
Sodom
V-ism
Player
Character
Option
Alex Valle
Ryu
V-ism