Daigo Umehara (Ken-III) vs Matsushima (Chun-Li-II)

Daigo Umehara
Ken
III
Player
Character
Option
Matsushima
Chun-Li
II