Gandido (Devil Jin) vs Ling Massacre (Xiaoyu)

Gandido
Devil Jin
Player
Character
Ling Massacre
Xiaoyu