Hiro (Chunli) vs WashedUpScrub (Ken)

Hiro
Chun-Li
Player
Character
WashedUpScrub
Ken