JPC (Xianghua) vs Dapope (Astaroth)

JPC
Xianghua
Player
Character
Dapope
Astaroth