Kajoq (Hsien-Ko) vs Apollo (Lord Rapter)

Kajoq
Hsien-Ko
Player
Character
Apollo
Lord Rapter