Katayama (Pai) vs Keisuta (Shun)

Katayama
Pai
Player
Character
Keisuta
Shun