Kazunoko (Yun-I) vs Dieminion (Guile-II)

Kazunoko
Yun
I
Player
Character
Option
Dieminion
Guile
II