Kazunoko (Yun-I) vs Momochi (Ken-I)

Kazunoko
Yun
I
Player
Character
Option
Momochi
Ken
I