Kazunoko (Yun-I) vs PR Balrog (Boxer-I)

Kazunoko
Yun
I
Player
Character
Option
PR Balrog
Boxer
I