Knightofzero (B.B. Hood) vs Jayonethesk8 (Sasquatch)

Knightofzero
B.B. Hood
Player
Character
Jayonethesk8
Sasquatch