Leochoe (King) vs JMS (Xiaoyu)

Leochoe
King
Player
Character
JMS
Xiaoyu