Luka (Makoto-I) vs Shotaro (Ken-III)

Luka
Makoto
I
Player
Character
Option
Shotaro
Ken
III