Matthias (Jon Talbain) vs Xanoz (Rikuo)

Matthias
Jon Talbain
Player
Character
Xanoz
Rikuo