Mattsun (Standard Ken) vs Damdai (Original Ryu)

Mattsun
Ken
Standard
Player
Character
Option
Damdai
Ryu
Original