Min (E.Honda-I) vs Ailerus (Abel-I)

Min
E. Honda
I
Player
Character
Option
Ailerus
Abel
I