Nutty (Eyedol) vs Nazty Nate (Hisako)

Nutty
Eyedol
Player
Character
Nazty Nate
Hisako