Nutty (Eyedol) vs Nazty Nate (Sadira)

Nutty
Eyedol
Player
Character
Nazty Nate
Sadira