Orochi Zoolander (Sagat) vs Rizone (Ryu)

Orochi Zoolander
Sagat
Player
Character
Rizone
Ryu