Pierrot (Remy-II) vs Sho (Yun-III)

Pierrot
Remy
II
Player
Character
Option
Sho
Yun
III