Rotanibor (Akuma) vs Jason D (Sodom)

Rotanibor
Akuma
Player
Character
Jason D
Sodom