Saijo Plaza (Necro-III) vs Oyatsu (Makoto-II)

Saijo Plaza
Necro
III
Player
Character
Option
Oyatsu
Makoto
II