Shino (Urien-III) vs Gorgeous (Necro-III)

Shino
Urien
III
Player
Character
Option
Gorgeous
Necro
III