Shiwa (Pai) vs Keisuta (Shun)

Shiwa
Pai
Player
Character
Keisuta
Shun