Shizuru (Akira) vs Amuzan (Shun)

Shizuru
Akira
Player
Character
Amuzan
Shun