Shizuru (Akira) vs Bokomichi (Taka-Arashi)

Shizuru
Akira
Player
Character
Bokomichi
Taka-Arashi