Snake Eyez (Zangief-II) vs Olivo (Seth-I)

Snake Eyez
Zangief
II
Player
Character
Option
Olivo
Seth
I