Thugishpond (Xianghua) vs Bibulus (Xianghua)

Thugishpond
Xianghua
Player
Character
Bibulus
Xianghua