Tokido (Akuma-II) vs Kazunoko (Yun-II)

Tokido
Akuma
II
Player
Character
Option
Kazunoko
Yun
II