Xian (Gen-II) vs Keoma (Abel-I)

Xian
Gen
II
Player
Character
Option
Keoma
Abel
I