Xian (Gen-W) vs Dashio (Seth-I)

Xian
Gen
W
Player
Character
Option
Dashio
Seth
I