Yoshino (Goh) vs Popo (Lion)

Yoshino
Goh
Player
Character
Popo
Lion