Yutenji Ra Hane (Lau) vs Kubinashi Raider (Lei-Fei)

Yutenji Ra Hane
Lau
Player
Character
Kubinashi Raider
Lei-Fei