Yutenji Ra Hane (Lau) vs Shiberi (Shun)

Yutenji Ra Hane
Lau
Player
Character
Shiberi
Shun